โกดัง/โรงงาน/สโตร์ให้เช่า หน้าที่ 12


ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตลาดกระบัง
ไร่| ตรว.| 3000 ตรม.

160 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตพระโขนง
ไร่| ตรว.| 900 ตรม.

225,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตมีนบุรี
ไร่| ตรว.| 400 ตรม.

130 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , เมืองนนทบุรี
ไร่| ตรว.| 900 ตรม.

100,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , บางบัวทอง
ไร่| ตรว.| 600 ตรม.

100 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ชลบุรี , เมืองชลบุรี
ไร่| ตรว.| 5000 ตรม.

95 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตมีนบุรี
ไร่| ตรว.| 500 ตรม.

120 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตบึงกุ่ม
ไร่| ตรว.| 315 ตรม.

140 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรปราการ, พระสมุทรเจดีย์
ไร่| ตรว.| 600 ตรม.

130 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตบางนา
ไร่| ตรว.| 720 ตรม.

80,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตบึงกุ่ม
ไร่| ตรว.| 775 ตรม.

125 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ฉะเชิงเทรา , บางปะกง
ไร่| ตรว.| 6000 ตรม.

160 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตทวีวัฒนา
ไร่| ตรว.| 2000 ตรม.

100 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตลาดพร้าว
ไร่| ตรว.| 300 ตรม.

140 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรปราการ, บางพลี
ไร่| ตรว.| 750 ตรม.

80 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ
ไร่| ตรว.| 450 ตรม.

135 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , บางบัวทอง
ไร่| ตรว.| 300 ตรม.

35,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
ไร่| ตรว.| 250 ตรม.

45,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
ไร่| ตรว.| 450 ตรม.

55,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตบางบอน
ไร่| ตรว.| 400 ตรม.

60,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
กรุงเทพมหานคร, เขตบึงกุ่ม
ไร่| ตรว.| 500 ตรม.

80,000 /เดือน
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ปทุมธานี , คลองหลวง
ไร่| ตรว.| 1700 ตรม.

100 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
สมุทรปราการ, บางพลี
ไร่| ตรว.| 1500 ตรม.

160 /ตรม.
ให้เช่า

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว
ไร่| ตรว.| 300 ตรม.

35,000 /เดือน